Reparasjon av glasskader

All reparasjon og skifting av bilglass utføres hurtig og fagmessig på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskaper angående takst av skader på bilglass, og har egne skjemaer for hver enkelt av dem, eller vi går inn på deres integrerte datasystemer, slik at vi som regel slipper å bruke telefonen. Vi takserer skaden her og utfører arbeidet i henhold til faste avtaler. Ta kontakt med oss eller bestill time her!

Vi tilbyr døgnservice på disse  tjenestene (Steinspruttelefonen 09009, eller 928 50 450 – 920 21 311). Husk at reparasjon av steinsprut dekkes av kasko eller delkasko, uten egenandel! Vi skifter glasset ved steinsprut og sprekk som er større enn at de kan repareres med Novus. Skader som befinner seg midt i sjåførens synsfelt, repareres heller ikke. I slike tilfeller skiftes hele glasset.

Alle skader som ikke er så store at ruten må skiftes, repareres med Novus-reparasjonssystem for glass. Novus har vært på markedet i Norge siden 1978 og er kjent for sin kvalitet, holdbarhet og brukervennlighet.

Skaden blir fullt ut reparert, slik at du ofte ikke se at det har vært en skade. Reparasjonen stopper således også den videre utviklingen av skaden, og er derfor populær hos forsikringsselskapene.

Du kan komme hit med din glasskade, og er den ikke større enn at vi kan reparere den, så får du reparasjonen gratis – uten egenandel – dersom du har kasko eller delkasko på bilen. For større ruter, som for eksempel på lastebiler og busser, vil en slik reparasjon forhindre dyre utskiftninger av glasset.

Vi har agentur på, og er spesialister på Novus-systemet, derfor reparerer vi mye glass. Således blir snittskaden på glasskader lav hos oss pga at vi i langt større omfang reparerer skaden i stedet for å bytte glasset. Statistikken forteller at vi ligger på 50% reparasjonsfrekvens på glasskader. Bilglass utgjør ca 50% av vår omsetning.

Vi benytter miljøvennlige produkter. Limet som vi benytter ved rutereparasjoner er totalt fri for isocyanater.

 

Hva gjør vi når vi reparerer glasset?

Vi borer litt inn i ruten midt inn i treffpunktet med et lite spesialbor for å gjøre det lettere for limet å feste seg skikkelig. Så montererer vi en såkalt ”bro” på ruten over skaden samt en pakning der limet skal ned, og drypper spesiallimet ”Resin” i hullet.

Deretter fester vi et speil på innsiden av ruten, og setter det hele under trykk. Limet har egenskaper som gjør at det følger skadens sprekker, samme hvor ”tette” disse er, og fyller i dem og alle eventuelle hulrom som måtte finnes. Dette står så under press en tid avhengig av skadens omfang.

Når limet har festet seg skikkelig, fjerner vi broen og pakningen, og får bort eventuelle luftlommer. Deretter legger vi på en såkalt ”pittfill”, en tynn forseglingsfilm som herdes med UV-lys. Til slutt rengjør vi hele overflaten.

I mange tilfeller kan du ikke se at det vært noen skade der, og glasset har samme motstandsdyktighet som før. Andre ganger kan du se reparasjonen, men det har ingen betydning for kvaliteten på glasset. Vi gir garanti så lenge prosessen er utført riktig.